Procesmanagement Rijnmond

Internationale handel, hoogwaardige productie, dienstverlening en kennisinstellingen zijn samengebracht in een compacte regio. Daarnaast kent de regio Rijnmond typische grote stadsproblemen. Vanuit economisch oogpunt en duurzaamheid is het noodzakelijk de kwaliteit van de werklocaties op peil te houden. Het Regionaal Economisch Overleg (REO) stadsregio Rotterdam heeft een herstructureringsprogramma van meer dan 22 terreinen (meer dan 1.100 ha.). Herstructurering is complex, lastig en vraagt veel tijd en vasthoudendheid. Gemeenten kunnen een beroep doen op de stadsregio voor praktische hulp en ondersteuning.

Sinds 2004 verzorgen wij die ondersteuning, als regionaal procesmanager en als inhoudelijke ondersteuning van het Regionaal Herstructurings- en Ontwikkelingsbureau (RHOB). Onze taken zijn divers zoals het opzetten van de projectstructuur, maken van een eerste schets voor het herstructureringsplan, meedraaien in werkgroepen, aanleveren van talrijke ‘tools’ en ‘tips & trucs’. Ook hebben wij de nota “Naar regionale Uitvoeringskracht” en de tekst van het samenwerkingsconvenant van provincie, stadsregio, gemeenten en bedrijfsleven opgesteld.

In 2011 heeft de stadsregio de subsidieregeling Investeringsreserve ingesteld. Wij hebben de inhoud van de regeling voor het onderdeel herstructurering opgesteld en zijn nauw betrokken bij aanvragen en beoordelingen van projecten. Dit heeft in 4 jaar geresulteerd in ruim € 18 mio ondersteuning. Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering of afgerond. Terreinen hebben nieuw elan en nieuw perspectief gekregen en bedrijven en werkgelegenheid zijn voor de regio behouden.

Voor meer informatie: fons.ripken@bro.nl