Muntplein Nieuwegein

Voor AM Real Estate Development raamden wij de uitbreidingsruimte in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector, terdege rekening houdend met de positionering van winkelcentrum Muntplein t.o.v. het hoofdwinkelcentrum van Nieuwegein. AM heeft plannen om winkelcentrum Muntplein (De Batau) te renoveren tot een modern wijkverzorgend winkelcentrum. De modernisering gaat gepaard met een substantiële uitbreiding van het winkelvloeroppervlak, met name in de dagelijkse sector. Daarnaast wordt de parkeergelegenheid fors uitgebreid.

De uitbreiding van Muntplein is ook kwalitatief onderbouwd met aanbevelingen voor de ontwikkeling van een compact, overzichtelijk en goed bereikbaar wijkwinkelcentrum. Zowel functionele aspecten zoals branchering, horeca en dienstverlening, als ruimtelijke aspecten zoals inrichting, routing en parkeren, kwamen daarbij aan de orde.

Voor meer informatie: jan.carel.jansen.venneboer@bro.nl

Afbeelding: www.wimdebruijn.nl