Markt-/belevingsonderzoek Bladel

Het centrum van Bladel in de  Brabantse Kempen, heeft een opvallend sterke verzorgingsfunctie voor een kern met ruim 10.000 inwoners. De detailhandel is met 70 zaken de grote trekker, daarnaast spelen ook horeca en dienstverlening een belangrijke rol. Het motto van Bladel is "Dorpse gezelligheid met stadse allure."

De Ondernemersvereniging Bladel wil dat het centrum ook in de toekomst toonaangevend blijft, zowel fysiek als digitaal. Op basis van marktonderzoek (bezoekersenquête, ondernemersonderzoek) inventariseerden wij het lokale, regionale en toeristische klantenbereik voor het centrum, de winkelbeleving en de wensen van (potentiële) klanten. Onderzocht is welke branchering, ondersteunende functies, inrichtings- en bereikbaarheidsaspecten daarbij horen. Het online koopgedrag van de doelgroepen kreeg bijzondere aandacht. Aan de hand hiervan werd een activiteitenplan opgesteld voor het centrum. Centraal staan de behoeften en het keuzegedrag van de consument.

Voor meer informatie: jan.carel.jansen.venneboer@bro.nl