Nieuwe woonwijk in Muiden

Op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden zal de komende jaren de woonwijk De Krijgsman verrijzen. Het betreft een ruim opgezette en landelijke woonwijk met daarnaast de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 28.380 m² bruto vloeroppervlakte commerciële en/of niet-commerciële functies.

In het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman is aangegeven welke hoofdgroepen van functies het betreft: detailhandel, horeca, cultuur en ontspanning, bedrijven, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en sport. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele zienswijzen ingebracht, en naar aanleiding hiervan heeft BRO in opdracht van Gemeente Muiden en KNSF Vastgoed II B.V. een quick-scan naar de mogelijkheden voor, en effecten van, inpassing van de diverse soorten voorzieningen uitgevoerd. Het ruimtelijk-functionele programma is onderbouwd door middel van het uitvoeren van vraag-aanbodanalyses en het doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Voor meer informatie: nienke.van.gerwen@bro.nl