Structuurvisie Waalre: participatietraject

De weg naar vaststelling van de structuurvisie voor de gemeente Waalre ging via verschillende ‘haltes’ (mijlpalen) in het proces. Onderweg stapten inwoners, maatschappelijke partners en marktpartijen in en leverden hun input. Door de haltes helder te communiceren en voortdurend de route te blijven volgen, bleven alle betrokkenen ‘aan boord’ en ging het proces leven binnen de gemeente.

De campagne 'Op weg met de structuurvisie' werd gestart met het uitnodigen van inwoners, maatschappelijke partners, politiek en andere belanghebbenden voor een interview in de structuurvisiecamper. We maakten hierbij de film ‘Een dag in het leven van de gemeente Waalre’. Van het filmmateriaal werden korte films gemaakt die een impressie geven van wat er leeft in Waalre: waar is men trots op, wat zou beter kunnen en hoe ziet men de toekomst.
Tijdens de werkbijeenkomsten, dorpenavonden en klankbordgroepen werden de films gebruikt als start en inspiratie voor discussies.

Voor meer informatie: piet.zuidhof@bro.nl