Foodworld Noordkade Veghel

Aan de Noordkade verrijst een Cultuur- en Foodcluster in de oude CHV-fabrieksgebouwen. Consumentenbeleving staat centraal. Het industrieel erfgoed biedt unieke vestigingsopties voor bijzondere horeca en leisure. Inmiddels zijn een bioscoop, poppodium, brouwerij, cultuurcentrum en diverse horecazaken geopend.

Geraamd zijn de mogelijke effecten van Foodworld op de regiopositie van Veghel en op de lokale retail- en horecastructuur. De ladder voor duurzame verstedelijking is doorlopen, met positief resultaat. Inwoners van Veghel en de regio krijgen een ruimere keuze aan dagelijkse artikelen, horeca en cultuur. Foodworld zorgt voor een hogere binding met de gemeente en er zal beduidend meer omzet van buiten komen. Door deze nieuwe doelgroepen ontstaan nieuwe kansen voor alle ondernemers. De effecten op de lokale verzorgingsstructuur zijn beperkt.

Planologische verankering van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in dit soort bijzondere gebieden is niet eenvoudig, zeker niet in hoogdynamische markten als horeca en leisure. Ook in de toekomst vraagt de locatie om een planologisch kader met voldoende ontwikkelmogelijkheden enerzijds en het kunnen voeren van regie om ongewenste effecten te voorkomen anderzijds. Daarom is een kaderstellend omgevingsplan opgesteld en zijn de meest doelmatige verankeringsmogelijkheden bepaald. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar flexibiliteit en snelheid, en is creatief en efficiënt omgegaan met de noodzakelijke onderzoeken en onderbouwingen.

Voor meer informatie: jochem.rietbergen@bro.nl en jan.carel.jansen.venneboer@bro.nl