Bestemmingsplan Vakantiepark Leukermeer

De voorgenomen vernieuwing en kwaliteitsverbetering op Vakantiepark Leukermeer spelen een belangrijke rol bij de recreatieve kwaliteitsontwikkeling en verbetering van de waterbergende functie van het Maaspark Well; speerpunten voor dit gebied, vastgelegd in de Structuurvisie Maaspark Well. Met het plan wordt tevens ingespeeld op de toenemende vraag naar recreatief verblijf op (luxe) bungalowparken en in appartementen.

Door in te spelen op een duurzame marktvraag neemt het aantal te realiseren eenheden en bebouwde oppervlakten in het nieuwe, door BRO opgestelde, flexibele bestemmingsplan af ten opzichte van de mogelijkheden uit de eerder verleende (toenmalige artikel 19-) vrijstelling / Watervergunning. Het doel is met minder meer te bereiken. Het plan van Vakantiepark Leukermeer is vernieuwend voor de Noord-Limburgse regio en Maaspark Well in het bijzonder, en voldoet aan de recreatieve wensen van vandaag en morgen.

De voorziene wijzigingen in het vakantiepark op een rij:

  • De centrale voorzieningen vragen om een grootschalige vernieuwing en opwaardering. Doel is een modern, aaneengesloten recreatief centrumgebied. De centrale voorzieningen dienen als slechtweervoorziening en zijn ook voor dagrecreanten en zakelijk gebruik.
  • Het nieuwe speelbos wordt ingericht als een avontuurlijke speeltuin ingepast in bestaande terreinconfiguratie en aanwezige groen.
  • De capaciteit van de huidige camping bedraagt 490 standplaatsen en blijft in de huidige staat behouden. De mogelijkheid wordt geboden twee standplaatsen in te ruilen voor één nieuw te bouwen recreatiewoning.
  • In dit gebied zijn in totaal 110 recreatiewoningen en 150 lodgehouses / chalets toegestaan, gesitueerd aan de waterkant en op het land. Het vakantiepark is voornemens de waterplas te vergroten tot in dit gebied. Aan de oevers van de plas worden waterrecreatiewoningen gerealiseerd. In het resterende gebied worden landgebonden recreatiewoningen gebouwd.
  • Het bestaande restaurant wordt gesloopt en vervangen door landgebonden recreatiewoningen.
  • De watersportherberg op de landtong dient te worden gesloopt, waarna een appartementencomplex / hotel / lodgehouse / longhouse met appartementen en / of maximaal 40 recreatiewoningen kan worden gebouwd.
  • In het appartementencomplex worden maximaal 75 appartementen gerealiseerd, verdeeld over 3 bouwlagen.

BRO heeft dit complexe bestemmingsplan verzorgd, met bijbehorende milieuonderzoeken en procesbegeleiding van ontwikkelaar, eigenaar en gemeente. In samenspraak met de diverse betrokken partijen, heeft BRO de bestaande planologische mogelijkheden ‘op maat’ gemaakt voor de beoogde ontwikkelingen, waardoor een flexibel, compleet en integraal nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor Vakantiepark Leukermeer.

Voor meer informatie: frank.janssen@bro.nl