Ruimtebehoeftepeiler O-Brabant

De Ruimtebehoeftepeiler is als online enquête ingezet voor inzicht in groeiverwachtingen en wensen van ondernemers binnen de gemeenten Uden, Veghel en Schijndel. De samenwerking met lokale ondernemersverenigingen, Kamer van Koophandel en de drie gemeenten heeft ruim 900 respondenten opgeleverd.

Hierdoor is gedegen inzicht verkregen in de actuele en verwachte groei van het bedrijfsleven. Zeer opvallend zijn de lokale verschillen tussen de drie gemeenten in zowel kwalitatieve als kwantitatieve samenstelling van ruimtevraag en -aanbod. De kern van de beleidskeuzes is gebaseerd op de online enquêteresultaten, hoewel er ook bijeenkomsten en interviews zijn gehouden met ondernemers.

Geconcludeerd is dat de aangeboden kavelgroottes niet aansluiten bij de daadwerkelijke vraag en dat de lokale ruimtevraag vooral lokaal is. Ondernemers willen binnen de eigen gemeente groeien of verhuizen.

Voor meer informatie: stijn.loogman@bro.nl