De studie naar schaduwwerking geeft inzicht in de verandering van bezonning van perceel en gevels van gebouwen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de onmiddellijke nabijheid van objecten. Gedupeerden kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen.


Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 60
Vestiging Boxtel frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37
Vestiging Tegelen frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37