De studie naar schaduwwerking geeft inzicht in de verandering van bezonning van perceel en gevels van gebouwen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de onmiddellijke nabijheid van objecten. Gedupeerden kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen.


Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam job.van.schuppen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 47
Vestiging Boxtel frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37
Vestiging Tegelen frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37