De ruimtelijke onderbouwing is een motivering van het bouwplan en de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied. De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een plantekening (verbeelding). De toelichting bestaat uit een planologische omschrijving van het plan en moet de economische haalbaarheid aantonen.


Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam job.van.schuppen@bro.nl of bel +31 (0)20 506 19 99
Vestiging Boxtel dionne.van.gendt@bro.nl of bel +31 (0)411 850 400
Vestiging Tegelen frank.janssen@bro.nl of bel + 31 (0)77 373 06 01