De ruimtelijke onderbouwing is een motivering van het bouwplan en de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied. De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een plantekening (verbeelding). De toelichting bestaat uit een planologische omschrijving van het plan en moet de economische haalbaarheid aantonen.


Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 60
Vestiging Boxtel frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37
Vestiging Tegelen frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37