Particuliere initiatieven kunnen gevolgen hebben voor belanghebbenden in de omgeving, in de vorm van waardevermindering van onroerend goed of inkomensderving. Deze schade wordt planschade genoemd. Factoren die tot planschade kunnen leiden zijn bijvoorbeeld vermindering van uitzicht, toename van schaduw op een perceel, toename van overlast door geluid- of lichthinder of beperking van gebruiksmogelijkheden voor percelen of bebouwing. Doel van de scan is om plannen in een vroeg stadium te beoordelen, zodat eventuele aanpassingen kunnen worden gedaan.

Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl
Vestiging Boxtel mirte.van.dooren@bro.nl
Vestiging Venlo sadaf.sharifi@bro.nl