De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en kapvergunning.

Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 60
Vestiging Boxtel noud.van.der.heijden@bro.nl of bel +31(0)6 148 793 74
Vestiging Tegelen sadaf.sharifi@bro.nl of bel +31(0)6 148 770 72