De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en kapvergunning.


Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam job.van.schuppen@bro.nl of bel +31 (0)20 506 19 99
Vestiging Boxtel dionne.van.gendt@bro.nl of bel +31 (0)411 850 400
Vestiging Tegelen frank.janssen@bro.nl of bel + 31 (0)77 373 06 01