De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en kapvergunning.


Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam job.van.schuppen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 47
Vestiging Boxtel frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37
Vestiging Tegelen frank.janssen@bro.nl of bel +31(0)6 150 253 37