Een landschappelijke inpassing is een vereiste van zowel provincies als gemeenten. Wanneer sprake is van een ruimtelijke en/of functionele ontwikkeling heeft dit effect op de uitstraling. Dit effect moet zoveel mogelijk worden opgeheven en de ontwikkeling moet bijdragen aan de uitgangspunten van de overheid ten aanzien van het landelijk gebied.

Per gemeente is de gedetailleerdheid van een landschappelijke inpassing anders. De ene gemeente verwacht een erfbeplantingsplan waarin specifiek wordt aangegeven welke planten waar worden geplant. Bij een andere gemeente is het wat minder gedetailleerd en gaat het bijvoorbeeld met name om zichtlijnen. Samen met de initiatiefnemer maken wij landschappelijke inpassingen. Met de voorwaarden van de gemeente in ons achterhoofd bekijken we of de wensen van initiatiefnemer kunnen worden verwezenlijkt. Door deze werkwijze komen we tot een gedragen en zorgvuldig opgesteld plan en worden risico's in het planproces verkleind.

Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl
Vestiging Boxtel mirte.van.dooren@bro.nl
Vestiging Venlo sadaf.sharifi@bro.nl