Wat mag wel en wat niet op uw kavel?

Bij het bouwen of verbouwen op een kavel, is het belangrijk te weten welke bouw- en gebruiksmogelijkheden er zijn. Het bestemmingsplan biedt hierover uitsluitsel, maar is door alle juridische en formele termen niet altijd duidelijk. Hiervoor biedt het kavel IDee uitkomst.

Het kavel IDee maakt bondig en in begrijpelijke taal inzichtelijk, welke bouw- en gebruiksmogelijkheden een specifieke kavel heeft. De mogelijkheden en onmogelijkheden van een kavel worden snel in beeld gebracht. We geven ook aan welke aspecten belangrijk zijn voor een nieuwe ontwikkeling op de kavel. Denk hierbij aan relevante beleidsdocumenten, archeologische en cultuurhistorische kenmerken en waarden van de plek. Wij kijken mee naar het gewenste ontwikkelperspectief en hoe dit kan passen binnen de kaders, waarbij we de vervolgprocedure om de ontwikkeling mogelijk te maken kunnen begeleiden.

Het kavel IDee kan met modules worden uitgebreid:

  1. Planvisualisatie
    In een planvisualisatie wordt aan de hand van het bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt binnen welke marges het bouwplan moet worden vormgegeven. De visualisatie helpt bij de dialoog met omwonenden en bij de vergunningaanvraag bij gemeenten.
  2. Omgevings- en milieuscan
    Aangegeven wordt welke milieucontouren (zoals geur en geluid) invloed hebben, op de gewenste ontwikkeling van het perceel.
  3. Bezonningsstudie en planschade
    Kunnen de plannen leiden tot waardevermindering van onroerend goed of inkomensschade in de directe omgeving?

Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl
Vestiging Boxtel mirte.van.dooren@bro.nl
Vestiging Venlo sadaf.sharifi@bro.nl