De bezonningsstudie geeft inzicht in de verandering van bezonning van perceel en gevels van gebouwen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de onmiddellijke nabijheid van objecten. Gedupeerden kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl
Vestiging Boxtel mirte.van.dooren@bro.nl
Vestiging Venlo sadaf.sharifi@bro.nl