Jaarlijks staan wij meer dan 500 klanten bij variërend van agrariërs tot bewonerscollectieven tot de buurman die een schuur wil bouwen. We begeleiden hen in het doorlopen van de procedure van begin tot eind: het aanscherpen van de eerste ideeën, onderzoek en planvorming, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, planschades en vergunningen.

Ons bedrijf is informeel, iedereen is welkom voor een oriënterend gesprek: particulieren, aannemers, makelaars, architecten... Als adviseur zijn wij niet gericht op de oplevering van een afgebakend product zoals een advies, plan of rapportage, maar op het resultaat. We voelen ons vanaf het begin verantwoordelijk voor het idee of het probleem waarmee iemand aanklopt. De samenwerking eindigt pas wanneer het idee werkelijkheid is geworden of het probleem volledig is opgelost.

We hebben vestigingen in Amsterdam, Boxtel en Venlo en beschikken over uiteenlopende deskundigen: planologen en milieukundigen, financieel experts en juristen, ontwerpers en ecologen.

Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl
Vestiging Boxtel mirte.van.dooren@bro.nl
Vestiging Venlo sadaf.sharifi@bro.nl