Anne Visser, MSc

adviseur omgevingsrecht

"Door het vroegtijdig betrekken van verschillende perspectieven en invalshoeken vind ik een zo optimaal mogelijk gebruik van de beperkte ruimte. Gezamenlijk, en ondanks veel verschillende belangen, kom ik tot een wenselijk eindresultaat."