Participatie leidt tot betere besluitvorming en meer draagvlak
Het vroegtijdig samenwerken met alle belanghebbenden van planontwikkelingen zorgt er voor dat verschillende perspectieven, lokale kennis en creativiteit direct op tafel komen. Daarmee vergroot het de kwaliteit en herkenbaarheid van de oplossingen. Participatie leidt tot betere besluiten voor de leefomgeving en tot meer draagvlak. Participatie is altijd maatwerk.

Uitgangspunten BRO voor participatie
BRO betrekt alle relevante partijen tijdig en actief bij het proces. Wij adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de participatie- en communicatieaanpak. Om een succesvol participatietraject te doorlopen is het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich herkennen in de vraagstelling en verwant zijn met de plek of het gebied van de ontwikkeling. Goed participeren betekent dat alle partijen over dezelfde informatie beschikken, en dat een duidelijke terugkoppeling plaatsvindt van de resultaten. Tenslotte dienen de verwachtingen van betrokkenen in goede banen te worden geleid, om frustraties over het bereikte resultaat te voorkomen.

Gerelateerde projecten

Zie ook: Goed participeren is te leren
Zie ook: Trainingen Omgevingswet en participatie

Meer weten?
Neem contact op met Piet Zuidhof, E piet.zuidhof@bro.nl, M 06 150 253 60.