In het omgevingsplan kunnen - en in veel gevallen moeten - alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving binnen een gemeente worden opgenomen. Hierbij gaat het o.a. om regels uit gemeentelijke verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), rondom activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Hoe pak je de integratie van gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan gestructureerd aan?

  • inventariseer eerst welke gemeentelijke verordeningen (deels) in het omgevingsplan moeten / kunnen (artikel 2.7 Omgevingswet);
  • inventariseer vervolgens welke regels uit deze verordeningen toezien op de fysieke leefomgeving (niet op de openbare orde);
  • schoon deze regels op door ze per functie en / of activiteit te harmoniseren en integreren;
  • verbeter de regels in lijn met het gedachtegoed achter de Omgevingswet: dereguleren, meer algemene regels / meldingen, minder vergunningplichten, inzichtelijkheid;
  • bekijk de mogelijkheid er een werkingsgebied aan te koppelen;
  • voeg deze samen tot één actuele verordening met regels over de fysieke leefomgeving;
  • bepaal wat te doen met de overgebleven regels uit de diverse verordeningen.

Klik hier voor meer informatie over de integratie van verordeningen in het omgevingsplan.
Zie ook: alle stappen voor het omgevingsplan

Gerelateerd project

Contact
Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening, jasmijn.van.tilburg@bro.nl