Deze website is een toolbox voor gemeenten en professionals om te gaan werken met de Omgevingswet. Hier raak je 'thuis' in de Omgevingswet. Per kerninstrument en daaraan gerelateerde thema’s wordt een toelichting gegeven om zelf, in de eigen organisatie, aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Op deze manier wil BRO gemeenten en professionals het juiste gereedschap geven, om tijdig klaar te zijn voor de Omgevingswet. Wij nodigen iedereen uit om te oefenen met het gereedschap, en uw ervaringen aan ons terug te koppelen.

Omgevingswet 1 juli 2022 in werking, einddatum transitie blijft 2029
De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt 1 juli 2022. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029!

Meer weten?
Neem contact op met Roeland Mathijsen, roeland.mathijsen@bro.nl