De Omgevingswet biedt gemeenten vier kerninstrumenten die in samenhang met elkaar het 'Omgevingshuis' vormen. Het Omgevingshuis is een toolbox voor gemeenten en professionals om te gaan werken met de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Met het Omgevingshuis raak je 'thuis' in de Omgevingswet. Per kerninstrument en daaraan gerelateerde thema’s wordt een toelichting gegeven om zelf, in de eigen organisatie, aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

BRO wil gemeenten en professionals het juiste gereedschap geven, om tijdig klaar te zijn voor de Omgevingswet. Het Omgevingshuis wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld met nieuwe inzichten en voorbeelden. Wij nodigen iedereen uit om te oefenen met het gereedschap, en uw ervaringen aan ons terug te koppelen.

Omgevingswet 1 januari 2021 in werking, einddatum transitie blijft 2029
De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029!

Meer weten?
Neem contact op met Roeland Mathijsen, E roeland.mathijsen@bro.nl, M 06 150 253 48, of
Guy Kersten, E guy.kersten@bro.nl, M 06 150 253 45.