Nieuws

Digitale nieuwsbrief Ruimte

21 maart 2019 In onze digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. aandacht voor verrommeling in het buitengebied. Het kan anders...

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 70

19 maart 2019 In Ruimte 70 onze visie op de huidige verdichting van woongebieden. Met o.a. aandacht voor wateroverlast en groen terug in de stad.

Meer informatie
Ook kleine beetjes helpen tegen wateroverlast

19 maart 2019 De bouw van nieuwe woningen in stedelijk gebied leidt tot wateroverlast. Elk ruimtelijk plan zou maatregelen moeten bevatten om dit op te lossen.

Meer informatie
Kwaliteitsverbetering door landschappelijke inpassing

18 maart 2019 Investeren in het landschap zorgt voor kwalitatieve en economische meerwaarde van nieuwe ontwikkelingen, en creëert draagvlak bij de gemeente.

Meer informatie
Verrommeling in het buitengebied: het kan anders

18 maart 2019 BRO bedenkt creatieve maatoplossingen die economisch perspectief bieden aan stoppende agrariërs, en nieuwe ontwikkelingen stimuleren.

Meer informatie
Ruimtelijke effecten van de 24-uurseconomie op vastgoed

8 maart 2019 Wat zijn de ruimtelijke effecten van onze 24-uurseconomie op vastgoed en welke gevolgen heeft dit voor vergunningsaanvragen voor nieuwe initiatieven?

Meer informatie