Nieuws

Steeds vaker onderzoek naar schaduwwerking

25 oktober 2018 Schaduwwerking kwantificeren met twee soorten onderzoek, beide onderzoeken zijn door de AbRvS geaccepteerd als onderbouwing.

Meer informatie
Flexibele bestemmingsplannen voor recreatiebedrijven

24 oktober 2018 Een bestemmingsplanregeling die ruimtelijk en functioneel flexibel is opgesteld om te kunnen inspringen op marktontwikkelingen.

Meer informatie
Sloop vakantieparken onvermijdelijk?

24 oktober 2018 Andere oplossingen zijn mogelijk. Kansrijke maatwerkoplossingen door in gesprek te gaan met àlle betrokkenen.

Meer informatie
Kavel IDee: scan voor toekomstplannen

24 oktober 2018 Het Kavel IDee geeft inzicht in de haalbaarheid van plannen, en laat zien waar u deze nog moet bijschaven om een vergunning te krijgen.

Meer informatie
Parkeernormen in bestemmingsplannen

19 oktober 2018 Indien geen omgevingsvergunning nodig is, kunnen parkeernormen worden geborgd met een dynamische verwijzing in het bestemmingsplan.

Meer informatie
Het failliet van het DPO 'sommetje'

16 oktober 2018 Initiatieven moeten primair worden beoordeeld op kwalitatieve toegevoegde waarde voor consument en detailhandelsstructuur.

Meer informatie