Nieuws

Digitale nieuwsbrief Ruimte van 10 juni 2020

11 juni 2020 In deze nieuwsbrief o.a. een uitnodiging voor ons online praktijkseminar Omgevingswet in het najaar. Schrijf je nu alvast in.

Meer informatie
Jij en de Omgevingswet: bijdragen aan een betere leefomgeving

10 juni 2020 Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022.

Meer informatie
De omgevingsvergunning voor bouwen

9 juni 2020 Met de Omgevingswet moet de vergunning voor bouwplannen straks voldoen aan regels van gemeenten. Hierdoor ontstaat ruimte voor lokaal maatwerk.

Meer informatie
Creatief ondernemen in de 1,5 meter economie

8 juni 2020 De coronacrisis dwingt tot ruimtelijke aanpassingen en nieuwe verdienmodellen voor ondernemers.

Meer informatie
Koopstromen in Limburg: veel uitwisseling tussen gemeenten en groot belang Belgen en Duitsers

5 juni 2020 Koopstromenonderzoek 2019 om de feitelijke ontwikkelingen in de Limburgse detailhandel scherper te kunnen volgen.

Meer informatie
BRO werkt aan rijksinpassingsplan net op zee IJmuiden Ver Alpha

27 mei 2020 Na groen licht RvS voor inpassingsplan net op zee Hollandse kust noord en west Alpha, werken we nu aan het inpassingsplan net op zee IJmuiden.

Meer informatie