Nieuws

Plancapaciteit realtime in beeld met de PlanCapaciteit monitor

8 augustus 2020 Bestuurlijke tool voor het opstellen van gericht beleid of het schrappen van capaciteit middels planherziening.

Meer informatie
Partners slaan handen ineen voor binnenstad Dordrecht

10 juli 2020 Een duurzaam en professioneel Bureau Binnenstad Dordrecht, BRO en Ik Onderneem! hebben daar afgelopen tijd hard aan gewerkt met alle partijen.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 1 juli 2020

7 juli 2020 In deze digitale nieuwsbrief o.a. aandacht voor het stikstofbeleid in de praktijk. En welke maatregelen neemt het kabinet voor bouwen tijdens corona?

Meer informatie
Wat betekent het eindadvies voor de aanpak van stikstof voor de praktijk?

1 juli 2020 De aanbevelingen zijn o.a. gericht op een eenvoudigere vergunningverlening, zeker bij bouwactiviteiten.

Meer informatie
Doorbouwen tijdens corona: deze maatregelen neemt het kabinet

30 juni 2020 Belemmeringen bij procedures en planvorming worden zoveel mogelijk weggehaald. Daarnaast komt meer subsidie beschikbaar, ook voor huiseigenaren.

Meer informatie
Omgevingsvergunning voor bouwen niet langer getoetst aan Bouwbesluit

29 juni 2020 Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vervalt het Bouwbesluit, en wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Meer informatie