Nieuws

Ladder voor duurzame verstedelijking

2 april 2016 Visie BRO: de ladder voor duurzame verstedelijking als afwegingskader.

Meer informatie
Flora en fauna en de natuurwetgeving

1 april 2016 Recreatie en natuur gaan goed samen, als nieuwe ontwikkelingen duurzaam worden ingepast en waardevolle flora en fauna de ruimte krijgen.

Meer informatie
Landschappelijke inpassing

1 april 2016 Provincies en gemeenten hechten waarde aan een goede landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen.

Meer informatie
Pandenbank voor leegstandbestrijding en gebied profilering

18 maart 2016 De Pandenbank geeft een totaalbeeld van de beschikbare huur- en kooppanden, en informatie over het gebied.

Meer informatie