Nieuws

Anders omgaan met vrijkomend agrarisch vastgoed

13 juli 2015 BRO rapport aangeboden aan Gedeputeerde Erik van Merrienboer van Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 62

19 juni 2015 Ruimte 62 is geheel gewijd aan de Omgevingswet.

Meer informatie
Integraal sturingsinstrumentrium

19 juni 2015 Integraal en samenhangend sturingsinstrumentarium noodzakelijk voor het omgaan met actuele gebiedsgerichte opgaven in dynamische gebieden.

Meer informatie
De Omgevingswet

17 juni 2015 Visie BRO: Integraal instrumentarium is nog niet integraal toetsen.

Meer informatie