Nieuws

Detailhandel op de (Retail)agenda

21 juni 2016 Aan de slag met een duidelijke aanpak.

Meer informatie
Permanent wonen op verblijfsrecreatieparken

20 juni 2016 Problemen ombuigen naar kansen door permanente bewoning rechtstreeks te bestemmen in het bestemmingsplan.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte

9 mei 2016 Digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. over het onderbouwen van woningbouw met de juiste cijfers.

Meer informatie
Omgevingswet in 3 stappen

9 mei 2016 Klaar voor de Omgevingswet in 3 stappen: 1. bewustwording en draagvlak, 2. verbreding en verdieping en 3. implementatie.

Meer informatie
Bouwen woningen onderbouwen met juiste cijfers

6 mei 2016 Behoefteprognose woningbouw vaak niet gebaseerd op recente cijfers bevolkingsontwikkeling.

Meer informatie
Tijdelijke gebruiksvergunning bij nieuwe initiatieven

5 mei 2016 Sneller en goedkoper dan een bestemmingsplanprocedure.

Meer informatie