Nieuws

Digitale nieuwsbrief Ruimte

29 juni 2016 Digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. over juridische kaders voor het mengen van detailhandel, horeca en diensten.

Meer informatie
Juridische kaders voor blurring

27 juni 2016 Mogelijkheden om detailhandel, horeca en dienstverlening te combineren.

Meer informatie
Ladder op en af in de bouw en herontwikkeling

27 juni 2016 Recente jurisprudentie heeft er toe geleid dat de minister, o.a. met BRO, heeft verkend welke knelpunten toepassing van de ladder kent.

Meer informatie
Nieuwe Wet Natuurbescherming

26 juni 2016 Treedt op 1 januari 2017 in werking en voorziet in het vereenvoudigen van regels. Uitgangspunt is meer verbinding tussen natuur en samenleving.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte

23 juni 2016 Digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. over het plan van aanpak voor de Omgevingswet.

Meer informatie
Uitsluiten vergunningvrije bouwwerken

22 juni 2016 Mogelijkheden die wet en recente jurisprudentie bieden via het bestemmingsplan.

Meer informatie