Nieuws

Plan van Aanpak Omgevingswet

22 juni 2016 Fasering van activiteiten in 3 stappen: 1. bewustwording en draagvlak, 2. verbreding en verdieping, 3. implementatie.

Meer informatie
Uitsluiten vergunningvrije bouwwerken

22 juni 2016 Mogelijkheden die wet en recente jurisprudentie bieden via het bestemmingsplan.

Meer informatie
Detailhandel op de (Retail)agenda

21 juni 2016 Aan de slag met een duidelijke aanpak.

Meer informatie
Permanent wonen op verblijfsrecreatieparken

20 juni 2016 Problemen ombuigen naar kansen door permanente bewoning rechtstreeks te bestemmen in het bestemmingsplan.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte

9 mei 2016 Digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. over het onderbouwen van woningbouw met de juiste cijfers.

Meer informatie
Omgevingswet in 3 stappen

9 mei 2016 Klaar voor de Omgevingswet in 3 stappen: 1. bewustwording en draagvlak, 2. verbreding en verdieping en 3. implementatie.

Meer informatie