Nieuws

Een andere mindset voor recreatieondernemers

16 oktober 2016 Een tijdelijke gebruiksvergunning is sneller en goedkoper dan een bestemmingsplanherziening en biedt zekerheid aan gemeenten en ondernemers.

Meer informatie
Actualiteitenseminar Windenergie op land 2016

7 oktober 2016 Interactieve dag over alle wettelijke aspecten van windenergie op land.

Meer informatie
Consultatie AMvB’s

3 oktober 2016 De BNSP Werkgroep Omgevingsrecht heeft gereageerd op de consultatieversie van de AMvB's.

Meer informatie
Consultatie ladder voor duurzame verstedelijking

1 oktober 2016 De BNSP Werkgroep Omgevingsrecht heeft gereageerd op de consultatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de aanpassing van de ladder.

Meer informatie
Pondera en BRO verzorgen inpassingsplan netaansluiting offshore windgebied Hollandse Kust

23 september 2016 Samenwerking Pondera / BRO wint opdracht ministerie EZ voor opstellen inpassingsplan netaansluiting offshore windgebied Hollandse Kust.

Meer informatie
Open Coffee Omgevingswet

12 september 2016 Wat betekent de Omgevingswet voor de dagelijkse praktijk van architecten, bouwbedrijven, makelaren en advocaten?

Meer informatie