Nieuws

Crisis- en herstelwet

24 maart 2015 Crisis- en herstelwet; oplossing voor planologische overcapaciteit en planschade.

Meer informatie
Herbestemming van kerken

11 maart 2015 Bisdom versoepelt regels voor herbestemming van kerken.

Meer informatie
Gestrekte lijnvoering of functionerend knooppunt?

3 maart 2015 Met de komst van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) worden overheidskeuzes steeds meer vertaald in 'meetbare' afwegingen.

Meer informatie
Vergunningvrij bouwen bij bedrijven

26 oktober 2014 Meer mogelijkheden en kortere procedures geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) per 1 november 2014.

Meer informatie
Vergunningvrij bouwen buitengebied

26 oktober 2014 Meer mogelijkheden en kortere procedures geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) per 1 november 2014.

Meer informatie
Vergunningvrij bouwen bij winkels

26 oktober 2014 Meer mogelijkheden en kortere procedures geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) per 1 november 2014.

Meer informatie