Nieuws

Nieuwsbrief Ruimte 63

17 maart 2016 Ruimte 63 over leegstand in binnensteden, op het platteland en op bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Meer informatie
Hervinden van evenwicht op de bedrijfsvastgoed markt

16 maart 2016 Visie BRO: Goede basis is het gedachtegoed van de ladder voor duurzame verstedelijking, waarbij behoefte en locatie overwegingen samenkomen.

Meer informatie
Turbines Windpark Westermeerwind geïnstalleerd

8 maart 2016 Rijksinpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder".

Meer informatie
Inpassingsplan hoogspanningsverbinding

29 februari 2016 Inpassingsplan DW380 Doetinchem-Voorst onherroepelijk.

Meer informatie
Rapport 'Anders omgaan met vrijkomend agrarisch vastgoed'

29 februari 2016 Samenvatting van het rapport 'Anders omgaan met vrijkomend agrarisch vastgoed'.

Meer informatie
Eindrapportage Pilots omgevingsvisie

5 februari 2016 Op 25 januari 2016 heeft Minister Schulz het rapport 'Eindrapportage Pilots Omgevingsvisie' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer informatie