Nieuws

Monumentendag 2019 'Plekken van plezier'. Maar wat levert het op?

11 september 2019 Waar zit de economische meerwaarde van monumentaal vastgoed?

Meer informatie
Welke invloed heeft de PAS-uitspraak op uw bouwprojecten?

3 september 2019 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan over het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Meer informatie
Een nieuwe laag voor leefbaarheid

3 september 2019 Hoe bestendig je waardevol cultureel of industrieel erfgoed? Een dagelijkse worsteling voor eigenaren en gemeenten.

Meer informatie
Toename rechtszaken tegen gemeenten over winkels buiten het centrum

20 augustus 2019 BRO en Rho stellen momenteel samen een handreiking op voor het reduceren van de plancapaciteit zonder planschade.

Meer informatie
BRO organiseert Open Coffee bouwpraktijk

19 augustus 2019 De omgevingsvergunning voor bouwen onder de Omgevingswet: eenvoudig en beter!?

Meer informatie
Wijziging Crisis- en Herstelwet stimuleert bouw 3.000 woningen

12 juli 2019 De gewijzigde wet stelt gemeenten in staat meer tempo te maken. Dit levert een tijdwinst op van ten minste zeven maanden.

Meer informatie