Nieuws

Verdienen aan verduurzamen en vergroenen

11 juni 2019 Van kostenpost naar meerwaarde voor vastgoed en directe leefomgeving.

Meer informatie
Uitstellen onderzoek tot de vergunningsfase. Mooi toch?

11 juni 2019 De Omgevingswet biedt de mogelijkheid de onderzoekslast op 3 manieren te verminderen: door fasering, versobering of hergebruik.

Meer informatie
Inpassingsplan Windpark N33 houdt stand bij Raad van State

29 mei 2019 Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen.

Meer informatie
Uitspraak RvS onderstreept urgentie in beeld brengen plancapaciteit

28 mei 2019 Om de (harde) plancapaciteit in beeld te brengen heeft BRO samen met Viewpoint de PlanCapaciteitMonitor ontwikkeld.

Meer informatie
Ecologische meerwaarde door natuur inclusief ontwerpen

14 mei 2019 Direct vanaf het begin in je plannen rekening houden met de aanwezige ecosystemen en diersoorten, zorgt voor behoud van de natuur.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte

13 mei 2019 In onze digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. aandacht voor het Kavel IDee: wat mag wel en wat niet op een specifiek kavel.

Meer informatie