Nieuws

Ladder voor duurzame verstedelijking

1 september 2018 De ladder voor duurzame verstedelijking in de praktijk.

Meer informatie
Inzicht in bezoekers van binnensteden, winkelgebieden, voorzieningenclusters, gemeenten en dorpen

1 september 2018 Methode die inzicht geeft in bezoekers en de vergelijking tussen gebieden mogelijk maakt.

Meer informatie
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ruimtelijke plannen vastgesteld!

13 juli 2018 Een belangrijke mijlpaal in het proces van integrale gebiedsontwikkeling.

Meer informatie
Wet afschaffing actualiseringsplicht in werking

4 juli 2018 De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen is met ingang van 1 juli in werking getreden.

Meer informatie
Transformatie Hertogstraat in Nijmegen

29 juni 2018 Fase 1 is afgerond en de streetart is helemaal af.

Meer informatie
Brancheringsregels mogen, mits goed onderbouwd

20 juni 2018 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State op 20 juni 2018 inzake het bestemmingsplan Stad Appingedam.

Meer informatie