Nieuws

Vergunningvrij bouwen bij woning

26 oktober 2014 Meer mogelijkheden en kortere procedures geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Meer informatie