Nieuws

Landschappelijke inpassing

1 april 2016 Provincies en gemeenten hechten waarde aan een goede landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen.

Meer informatie
Pandenbank voor leegstandbestrijding en gebied profilering

18 maart 2016 De Pandenbank geeft een totaalbeeld van de beschikbare huur- en kooppanden, en informatie over het gebied.

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 63

17 maart 2016 Ruimte 63 over leegstand in binnensteden, op het platteland en op bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Meer informatie
Hervinden van evenwicht op de bedrijfsvastgoed markt

16 maart 2016 Visie BRO: Goede basis is het gedachtegoed van de ladder voor duurzame verstedelijking, waarbij behoefte en locatie overwegingen samenkomen.

Meer informatie
Turbines Windpark Westermeerwind geïnstalleerd

8 maart 2016 Rijksinpassingsplan "Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder".

Meer informatie
Inpassingsplan hoogspanningsverbinding

29 februari 2016 Inpassingsplan DW380 Doetinchem-Voorst onherroepelijk.

Meer informatie