Nieuws

Cliënten verhuizen naar nieuwe woningen in Kwadijkerpark Purmerend

19 februari 2021 BRO heeft voor de Prinsenstichting het bestemmingsplan opgesteld dat de realisatie van nieuwe woningen en voorzieningen mogelijk heeft gemaakt.

Meer informatie
Fastfoodhoreca reguleren, hoe doe je dat?

5 februari 2021 Beleidsmatige en planologische regulering van fastfoodhoreca vanuit gezondheidsoogpunt en impact op de omgeving.

Meer informatie
Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid in Heerlen vastgesteld

3 februari 2021 Het bestemmingsplan is gemaakt door BRO.

Meer informatie
Boodschappenlandschap: ruimtelijke effecten van de coronacrisis

25 januari 2021 Nu ook onlinebestedingen een vlucht nemen, is het denkbaar dat we op termijn minder, maar grotere supermarkten overhouden. Een versnelde realiteit.

Meer informatie
Kansen voor transformatie in de periferie

20 januari 2021 Meer aandacht voor juridisch saneren van plancapaciteit, en het mogelijk maken van nieuwe plancapaciteit in bestemmingsplannen voor andere functies.

Meer informatie
Effecten online-supermarkt op boodschappenstructuur

13 januari 2021 Wat zijn de ruimtelijk-functionele effecten, en hoe kunnen de uitgangspunten voor fysieke supermarkten worden verbeterd?

Meer informatie