Nieuws

Wateroverlast en watertekort: beide van invloed op nieuwe ontwikkelingen

26 maart 2019 BRO is van mening dat water een integraal onderdeel is van de plannen. Hoe wordt bijgedragen aan een betere berging en infiltratie van water?

Meer informatie
Dag voor de Binnenstad 29 maart

25 maart 2019 Tijdens deze dag wordt de Binnenstadsbarometer gelanceerd, een online tool om de ontwikkeling van binnensteden te monitoren.

Meer informatie
Verdichting? Grijp het aan als kwaliteitssprong voor woongebieden!

22 maart 2019 Open staan voor de kansen helpt vaart te maken met de grote woningbouwopgave waar we voor staan.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte

21 maart 2019 In onze digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. aandacht voor verrommeling in het buitengebied. Het kan anders...

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 70

19 maart 2019 In Ruimte 70 onze visie op de huidige verdichting van woongebieden. Met o.a. aandacht voor wateroverlast en groen terug in de stad.

Meer informatie
Ook kleine beetjes helpen tegen wateroverlast

19 maart 2019 De bouw van nieuwe woningen in stedelijk gebied leidt tot wateroverlast. Elk ruimtelijk plan zou maatregelen moeten bevatten om dit op te lossen.

Meer informatie