Nieuws

Natuur in de stad: 8 tips die het verschil maken

25 november 2020 Uit onderzoek blijkt dat groen in de omgeving belangrijk is voor je gezondheid. Ook verhoogt het de waarde van vastgoed.

Meer informatie
De ontwikkelingen ná het PAS verbod

25 november 2020 Na mei 2019 zijn aanzienlijk minder vergunningen afgegeven voor plannen die stikstof uitstoten op Natura 2000-gebieden. Wat zijn de ontwikkelingen?

Meer informatie
Van Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) naar BENG eisen

25 november 2020 Vanaf 1 januari 2021 geldt dat vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan BENG.

Meer informatie
Flits bestemmingsplan in Horst

9 november 2020 In amper zeven maanden een onherroepelijk bestemmingplan. Niet praten, maar doen!

Meer informatie
Ruimtelijk horecabeleid; reguleren waar moet, vrijlaten waar kan

2 november 2020 Goede onderscheidende horeca op 'de juiste locatie' heeft altijd perspectief, maar moet wel de ruimte krijgen.

Meer informatie
Ladder: aanvaardbaarheid leegstand bij winkelinitiatief

1 november 2020 Praktisch schema voor initiatiefnemers en beleidsmedewerkers om nieuwe plannen te toetsen aan de ladder.

Meer informatie