Nieuws

Webinar Klimaat en Infra: keuzestress of tijd zat?

22 juni 2021 Wat betekenen de lange termijn klimaatscenario’s voor onze huidige keuzes op het gebied van infrastructuur? Kijk het webinar terug.

Meer informatie
Vrijwillige monitoring in omgevingsplannen

15 juni 2021 Meer flexibiliteit en beter zicht op ontwikkeling plangebied en gemeentelijke ambities.

Meer informatie
Uitstel Omgevingswet naar 1 juli 2022

27 mei 2021 De beoogde datum inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt met een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2022.

Meer informatie
Grootste koopstromenonderzoek ooit van start

25 mei 2021 Het onderzoek levert nieuwe data en inzichten over het functioneren van centrumgebieden.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 17 mei 2021

17 mei 2021 In deze nieuwsbrief o.a. de nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, die op 1 juli 2021 in werking treedt.

Meer informatie
Nieuwe wet regelt vrijstelling stikstoftoets in realisatiefase

17 mei 2021 De nieuwe Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering treedt waarschijnlijk op 1 juli 2021 in werking.

Meer informatie