Nieuws

BRO plannen voorzien 300.000 huishoudens van groene energie

1 maart 2020 Onze plannen dragen bij aan de productie van duurzame energie én aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Meer informatie
Handreiking Saneren Plancapaciteit helpt overbodige winkelmeters schrappen

21 februari 2020 Inventariseren van de plancapaciteit in bestemmingsplannen en vervolgstappen voor saneren overbodige winkelmeters, zonder planschaderisico’s.

Meer informatie
Windpark Nij Hiddum-Houw haalt het bij rechter

4 februari 2020 PIP Windpark Nij Hiddum-Houw overeind gebleven bij de Raad van State. BRO maakte het inpassingsplan.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 3 februari 2020

3 februari 2020 In onze digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. praktische tips voor bouwen voor private partijen.

Meer informatie
De Omgevingswet nadert, wat betekent dit voor uw bouwplannen?

3 februari 2020 Wees er snel bij als u vaart wilt maken met uw plannen. Gemeenten hebben het druk met voorbereidingen voor de Omgevingswet.

Meer informatie
Zonneweide bouwen, waar moet je beginnen?

2 februari 2020 Goede dialoog met belanghebbenden én een landschappelijke inpassing met kwaliteitsverbetering zijn doorslaggevend voor een haalbare ontwikkeling.

Meer informatie