Vage bestemmingsplannen bedreigen compacte binnenstad

Door vage definities van detailhandel in bestemmingsplannen, worden gemeenten soms onaangenaam verrast door retailers die op onverwachte plekken een gaatje vinden voor hun winkel. Dat werkt de ambitie om compacte winkelcentra te realiseren tegen. Daarom is behoefte aan eenduidige formulering en uniformiteit in bestemmingsplannen.

Om gemeenten te ondersteunen werkt de Retailagenda samen met BRO en Rho aan een handreiking.
Lees meer>>

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, wanda.blommensteijn@bro.nl 

Bron: stadszaken.nl