Minder parkeerplekken = meer ruimte

Foto: Anita Vitobello, bewerking BRO

De stad groeit, de parkeerdruk neemt toe en de leefbaarheid komt in het gedrang. Voor gemeenten reden genoeg om het parkeerbeleid beter te regelen en te bewaken: eenduidige en strikte scheiding waar automobilisten wel en niet kunnen parkeren. We kunnen de ruimteproblemen die ontstaan door toename van de parkeervraag, met name in woongebieden, niet meer ‘parkeren’. “Remmen los dus voor ruimte” zegt Bas van Wetten, architect en partner bij BRO.

Bron: Vexpansie3-2019

Voor meer informatie: Bas van Wetten, bas.van.wetten@bro.nl