Open normen in het omgevingsplan met koppeling naar programma’s

Voor Op Dezelfde Leest, een leergang van Platform31 over het opstellen van bestemmingsplannen, hebben Jasmijn van Tilburg en Roeland Mathijsen van BRO dit jaar het naslagwerk (supplement) 'Open normen in het omgevingsplan met koppeling naar programma’s' geschreven. Dit naslagwerk staat donderdag 6 december 2018 centraal tijdens de studiemiddag in Utrecht. De Omgevingswet biedt gemeenten naast het omgevingsplan, de inzet van nog drie andere kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsvergunning.

In dit naslagwerk is de relatie tussen omgevingsplan en programma beschreven. Om bestuurlijke afwegingsruimte te creëren gaan we in op de mogelijkheid om open normen met verwijzingen naar een programma op te nemen in het omgevingsplan. Dit biedt beoordelingsruimte voor de toelaatbaarheid van activiteiten binnen het eigen beleid, op basis van de omstandigheden van het concrete geval. Op deze innovatieve manier omgaan met de instrumenten van de Omgevingswet biedt nieuwe uitdagingen en kansen! 

Voor meer informatie: Jasmijn van Tilburg, E jasmijn.van.tilburg@bro.nl, M 06 150 253 61   en Roeland Mathijsen, 
E roeland.mathijsen@bro.nl, M 06 150 253 48