CCS project Porthos stap dichterbij

Afbeeldingen: portofrotterdam.com

CO2 afvang uit de haven van Rotterdam en opslag in lege gasvelden diep in de Noordzeebodem zijn een stap dichterbij gekomen. ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products hebben met projectorganisatie Porthos een overeenkomst gesloten de komende driekwart jaar parallel te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO2. De afvang moet in Rotterdam bij deze raffinaderijen en waterstofproducenten gaan plaatsvinden en worden opgeslagen onder de Noordzee. Porthos is een samenwerkingsproject van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

BRO stelt hiervoor het Rijksinpassingsplan op in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit inpassingsplan wordt, samen met de benodigde uitvoeringsbesluiten, middels de Rijkscoördinatieprocedure in procedure gebracht. We zijn enorm trots dat wij een bijdrage mogen leveren aan dit innovatieve project, waarmee een gigantische stap wordt gezet in de verduurzaming van de Rotterdamse haven!

Zie ook: portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/ccs-project-porthos-stap-dichterbij

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, wanda.blommensteijn@bro.nl