Staat het Didam-arrest de woningbouwambitie in de weg?

Bron: Omgevingsweb.nl
Auteur: Maria van de Scheur

In het op 15 december gepresenteerde coalitieakkoord benadrukt het kabinet de woningnood in Nederland te willen aanpakken. Er moet voor iedere Nederlander een (betaalbare) woning beschikbaar zijn en daarom wordt de bouw van nieuwe woningen opgeschroefd naar een aantal van 100.000 woningen per jaar. De vraag is echter of het op 26 november verschenen arrest van de Hoge Raad over het door de overheid bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte, roet in het eten zal gooien. Over de gevolgen van deze uitspraak zijn de meningen verdeeld, maar dat het een arrest met impact is, staat vast.

In dit artikel geven achtereenvolgens Jessica de Roos (advocaat, Nysingh), Wanda Blommensteijn (senior adviseur omgevingsrecht, BRO), Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM) en Ariel Kozijn (hoofd juridische zaken, BPD) in een gezamenlijke bijdrage en Carry Mulder (senior jurist gebiedsontwikkeling, gemeente Meierijstad) hun visie op de gevolgen van dit arrest voor gebiedsontwikkeling én voor de woningbouw.

Lees meer>>

Contact
Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht, wanda.blommensteijn@bro.nl