Nieuws

Effecten online-supermarkt op boodschappenstructuur

13 januari 2021 Wat zijn de ruimtelijk-functionele effecten, en hoe kunnen de uitgangspunten voor fysieke supermarkten worden verbeterd?

Meer informatie
Ladder: aanvaardbaarheid leegstand bij winkelinitiatief

1 november 2020 Praktisch schema voor initiatiefnemers en beleidsmedewerkers om nieuwe plannen te toetsen aan de ladder.

Meer informatie
CCS project Porthos stap dichterbij

3 december 2019 BRO stelt het Rijksinpassingsplan op voor dit innovatieve project, wat bijdraagt aan de verduurzaming van de Rotterdamse haven.

Meer informatie
Minder parkeerplekken = meer ruimte

17 september 2019 “Remmen los voor ruimte” zegt Bas van Wetten, architect en partner bij BRO, in Vexpansie3.

Meer informatie
Drie nieuwe uitspraken inzake de Dienstenrichtlijn: hoe nu verder?

21 december 2018 Uit de uitspraken van Maastricht en Schijndel blijkt dat een nadere onderbouwing noodzakelijk is om de evenredigheid aan te tonen.

Meer informatie
Vage bestemmingsplannen bedreigen compacte binnenstad

4 december 2018 Behoefte is aan eenduidige formulering en uniformiteit in bestemmingsplannen.

Meer informatie