Nieuws

Binnenstadsbarometer online: Binnenstad in Beeld

1 april 2019 De Binnenstadsbarometer is een landelijke monitor voor binnensteden die inzichtelijk maakt hoe binnensteden zich ontwikkelen en scoren t.o.v. elkaar.

Meer informatie
Vastgoedeigenaren Doetinchem zeggen ja tegen Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

28 november 2018 Dinsdagavond heeft een meerderheid van de vastgoedeigenaren in Doetinchem gekozen voor het opzetten van een BIZ.

Meer informatie
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ruimtelijke plannen vastgesteld!

13 juli 2018 Een belangrijke mijlpaal in het proces van integrale gebiedsontwikkeling.

Meer informatie
Ontwerpbesluiten Net op zee Hollandse Kust (zuid) ter inzage

17 oktober 2017 Inpassingsplan voor de netaansluiting van het offshore windgebied Hollandse Kust (zuid) opgesteld door BRO en Pondera.

Meer informatie
Pondera en BRO verzorgen inpassingsplan netaansluiting offshore windgebied Hollandse Kust

23 september 2016 Samenwerking Pondera / BRO wint opdracht ministerie EZ voor opstellen inpassingsplan netaansluiting offshore windgebied Hollandse Kust.

Meer informatie