Eerste windturbine Drentse Monden en Oostermoer draait

Foto: www.drentsemondenoostermoer.nl

Na 10 jaar voorbereidingen, wordt sinds 17 augustus de eerste windturbine bij Exloërmond getest. Het bijzondere aan deze windturbine is dat hij veel minder elektromagnetische straling uitzendt dan normale windturbines. Net als alle elektrische apparaten zenden ook windturbines deze straling uit, maar door bepaalde aanpassingen en speciale bescherming van een aantal onderdelen is het gelukt om deze straling sterk te reduceren (tot 3000x). Dit is noodzakelijk vanwege de LOFAR radiotelescoop in de directe omgeving van het windpark. Deze telescoop vangt zeer zwakke elektromagnetische signalen uit de ruimte op voor wetenschappelijk onderzoek.

Tot en met 14 september worden met de LOFAR radiotelescoop in Exloo zogenoemde pre-kwalificatie metingen uitgevoerd aan de windturbine. Deze metingen moeten uitwijzen of de bereikte reductie voldoende is, of dat extra aanpassingen noodzakelijk zijn.

Geplande voortgang
Voor het einde van 2019 zijn alle tests afgerond en geëvalueerd. Planning is dat dan met de bouw van de overige 44 windturbines kan worden begonnen. Het streven is dat eind 2020 het windpark volledig is gerealiseerd.

Het project
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., coöperatie De Windvogel en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Het windpark bestaat uit 45 windturbines in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Deze windturbines zullen naar verwachting 562,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken, evenveel als het totale jaarverbruik van 187.500 huishoudens, uitgaande van gemiddeld 3.000 kWh per huishouden.

BRO heeft voor het windpark het Rijksinpassingsplan opgesteld en geadviseerd in de RCR-procedure. Dit plan is op 21 februari 2018 onherroepelijk geworden nadat in een zeer uitgebreide uitspraak van de Raad van State alle beroepen ongegrond zijn verklaard (zie: https://www.raadvanstate.nl/@6386/201608423-1-r6/). Naast dit windpark heeft BRO ook plannen gemaakt voor andere windparken, waaronder windpark Noordoostpolder en windpark N33.

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, wanda.blommensteijn@bro.nl