Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ruimtelijke plannen vastgesteld!

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding zijn de Provinciale Inpassingsplannen (PIP's) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Een belangrijke mijlpaal in het proces van integrale gebiedsontwikkeling. Met de vaststelling van de inpassingsplannen wordt de aanleg van infrastructurele, recreatieve, water en natuurvoorzieningen rond de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk planologisch mogelijk gemaakt.

BRO, Movares en Goudappel Coffeng hebben de PIP’s opgesteld inclusief alle bijlagen zoals ruimtelijk ontwerp, verkeerskundig onderzoek, MER, kostenraming en alle milieuonderzoeken.

Voor meer informatie: Bas van Wetten, bas.van.wetten@bro.nl, M 06 113 787 72.