Koopstromen in Limburg: veel uitwisseling tussen gemeenten en groot belang Belgen en Duitsers

Bron: I&O Research

In opdracht van Provincie Limburg heeft BRO samen met I&O Research voor het eerst sinds 2009 de Limburgse koopstromen in kaart gebracht. Het onderzoek strekte zich uit over drie landen (Nederland, België en Duitsland) en drie talen (Nederlands, Frans en Duits).

Koopstromenonderzoek brengt in beeld waar inwoners en bezoekers aan de provincie Limburg hun boodschappen doen, winkelen, doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Het onderzoek is vóór corona uitgevoerd en voor de provincie een ‘nulmeting’.

Belangrijkste inzichten

  • De Limburgse detailhandel laat zich kenmerken door een sterke variatie aan type winkelgebieden. De steden met grote en complete winkelgebieden hebben een sterke bovenregionale verzorgingsfunctie, terwijl de kleinere plaatsen en winkelgebieden meer lokaal gericht zijn. Daar tussen staan de middelgrote plaatsen en winkelgebieden onder druk, met name op het gebied van niet-dagelijkse aankopen.
  • Waar de bestedingen in overige delen van Nederland in verhouding vaak binnen de gemeentegrenzen blijven, vinden in Limburg veel koopstromen plaats tussen gemeenten binnen de Limburgse regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Zo gaan inwoners uit Maastricht voor woonartikelen ook naar Heerlen en komen inwoners uit Heerlen ook naar de binnenstad van Maastricht om recreatief te winkelen.
  • Het aantal winkels in Limburg is sinds 2012 afgenomen, met name in de niet-dagelijkse sector. In de dagelijkse sector is sprake van schaalvergroting. De leegstand neemt gestaag toe. Ondanks de afname van het winkelaanbod is de werkgelegenheid in de detailhandel in Limburg de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven.
  • De binnensteden van Maastricht en Venlo, de woonboulevard in Heerlen en het Designer Outlet in Roermond zijn vier beeldbepalende Limburgse koopiconen en trekken bestedingen op bovenprovinciale schaal, zoals uit overige delen van Nederland en uit het buitenland. Ook op sommige andere plekken in Limburg is het belang van toerisme voor de bestedingen in winkels goed zichtbaar, zoals in Horst aan de Maas, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem.
  • Limburg kan leunen op een substantiële en bovengemiddelde koopkracht uitwisseling met het buitenland. Bijna drie keer meer bestedingen uit het buitenland komen Limburg binnen dan dat Limburgers in het buitenland besteden. Daarmee functioneert het winkelaanbod sterk op bestedingen uit het buitenland.
  • Winkelgebieden in Limburg scoren met een rapportcijfer van 7,8 een hele ruime voldoende. Over het algemeen is men het meest tevreden over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, en wat minder over de aanwezigheid van groen en van faciliteiten.
  • De grotere binnensteden en centrumgebieden zijn ook belangrijke locaties voor het bezoeken van horeca en overig vrijetijdsbezoek. De stromen voor horeca hebben een sterke samenhang met de koopstromen, wat resulteert in een hoge mate van combinatiebezoek tussen horeca en recreatief winkelen. Vooral Belgen en Duitsers maken er vaak ‘een dagje uit’ van.
  • Limburgers geven bijna 22% van de niet-dagelijkse aankopen uit op internet. Voor boodschappen speelt internet een beperkte rol. In vergelijking met ander recent koopstromenonderzoek besteedt men in Limburg minder online dan in de Randstad (2018) en iets meer dan in Oost-Nederland (2019).

Alle onderzoeksresultaten beschikbaar via online dashboard
Alle resultaten van het onderzoek staan op www.ksol2019.nl. Naast het hoofdrapport zijn factsheets te vinden met een samenvatting van de resultaten voor alle 31 Limburgse gemeenten, 54 kernen en 85 aankooplocaties. Daarnaast zijn op de website de resultaten voor alle onderdelen van het onderzoek in beeld gebracht. Met een speciale applicatie kunnen gebruikers op ieder gewenst schaalniveau (gemeente, kern of aankooplocatie) inzicht krijgen en uitsplitsingen en vergelijkingen maken.

Contact
Robin van Lieshout, adviseur retail & smart cities, robin.van.lieshout@bro.nl