Binnenstadsbarometer online: Binnenstad in Beeld

Het Platform Binnenstadsmanagement brengt data en ontwikkeling bij elkaar in de Binnenstadsbarometer. Tijdens de Dag voor de Binnenstad op 29 maart is de Binnenstadsbarometer gepresenteerd. De Binnenstadsbarometer is een landelijke monitor voor binnensteden en maakt inzichtelijk hoe de binnensteden van Nederland zich ontwikkelen en scoren t.o.v. elkaar. Door de combinatie van data geeft de barometer een integraal beeld van de ontwikkeling op de diverse thema’s uit de binnenstad. BRO is mede-initiatiefnemer van de Binnenstadsbarometer.

De Binnenstadsbarometer wordt door het Platform Binnenstadsmanagement ingezet voor de Verkiezing Beste Binnenstad. De Binnenstadsbarometer biedt ook handvatten voor binnensteden zelf. Dagelijks wordt in iedere binnenstad gewerkt aan, en geïnvesteerd in, versterking van de binnenstad. In een binnenstadsvisie, uitvoeringsagenda of meerjarenplan van een BIZ is de strategie voor de binnenstad bepaald en zijn investeringen uitgewerkt. Om de effectiviteit van de investeringen inzichtelijk te maken, is het meten van de resultaten en de ontwikkeling essentieel. Met de barometer wordt de ontwikkeling van de binnenstad op thema's inzichtelijk gemaakt en kan de doeltreffendheid van investeringen en acties worden gemonitord. Bovendien worden binnensteden via de online barometer met elkaar vergeleken. De barometer is beschikbaar via www.debestebinnenstad.nl.

Inhoud Binnenstadsbarometer
De Binnenstadsbarometer is nog in ontwikkeling en wordt de komende periode verder gevuld met data. Voor de samenstelling van de barometer maakt het Platform Binnenstadsmanagement gebruik van diverse databronnen, waaronder gegevens over aantal bezoekers (Mezuro) en data over bereikbaarheid (Movares). De verschillende databronnen zijn ingedeeld in de volgende zes thema’s:

  1. Economie: De economische activiteiten in de binnenstad, en de toegevoegde waarde hiervan voor de verscheidenheid aan stakeholders.
  2. Veerkracht: De mate waarin een binnenstad, door een veelzijdigheid en hoge dichtheid van middelen, functies, en doelgroepen schokbestendig kan reageren op de effecten van economische, sociale, en klimatologische veranderingen.
  3. Inclusiviteit: Een inclusieve binnenstad waar deelname aan maatschappelijke activiteiten, diensten, cultuur, recreatie, entertainment, wonen, en werken, voor iedereen toegankelijk is. Een binnenstad voor iedereen en als doorsnede van de maatschappij.
  4. Identiteit: De eigenheid van de binnenstad en de mate waarin deze eenduidig en herkenbaar wordt uitgedragen in georganiseerde activiteiten, bebouwde omgeving, en de branding van de binnenstad.
  5. Governance: De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen stakeholders van een binnenstad om in het beleid gestelde doelstellingen te behalen.
  6. Levendigheid: Een bruisende binnenstad die een brede variatie aan activiteiten biedt, die invulling geven aan de wensen van verschillende doelgroepen, met verschillende bezoekredenen, op diverse tijdstippen van de dag en het jaar.

Verkiezing Beste Binnenstad 2020
Vanaf januari 2020 wordt de Verkiezing Beste Binnenstad weer georganiseerd, waarbij de binnenstadsbarometer wordt ingezet. De zeven best scorende binnensteden uit de twee categorieën grote en middelgrote binnensteden worden meegenomen in het verkiezingsproces, en maken kans op de titel Beste Binnenstad 2020. De titel wordt uitgereikt in mei. Meer informatie over de verkiezing, procedure en eerdere winnaars is te vinden op www.debestebinnenstad.nl.

Voor meer informatie: Robin van Lieshout, E robin.van.lieshout@bro.nl, M 06 148 793 76.