Nieuws

Nieuwsbrief Ruimte 69

18 mei 2018 Ruimte 69 over nieuwe uitgangspunten voor woningbouwend Nederland.

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 68

20 december 2017 Ruimte 68 over het creëren en benutten van kansen voor vernieuwing, betere leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 67

6 juni 2017 Ruimte 67 over 'nut en noodzaak' van ruimtelijke kwaliteit, met aandacht voor de post-fossiele atlas landschap.

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 66

10 maart 2017 Ruimte 66 over politiek, dynamiek en ruimtelijke ontwikkeling.

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 65

20 november 2016 Ruimte 65 over de Omgevingswet.

Meer informatie
Nieuwsbrief Ruimte 64

4 juli 2016 Ruimte 64 over nieuwe verdienmodellen voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Meer informatie