Nieuwsbrief Ruimte 75

Veranderingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Het gaat allemaal zó snel, dat beleid vaak niet actueel is, of niet actueel genoeg. Dat is een probleem bij de uitvoering van ruimtelijke projecten. Het vergt moed om af te wijken van beleid, en moed om beleid te actualiseren.

In de juni uitgave van onze nieuwsbrief Ruimte gaat Felix Wigman, directeur van BRO, in op de veranderingen die nodig zijn om vooruit te komen met de grote opgaven waar we voor staan. Daarnaast zoomen we in op wijken waar wonen, werken én verblijven samenkomen, op participatie in de omgevingsvisie, op integrale centrumgebieden en op de meerwaarde van het koppelen van ruimtelijke opgaven.

Klik op de afbeelding om Ruimte 75 te lezen.De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Ruimte gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier en vul uw gegevens in. U ontvangt Ruimte vanaf de eerstvolgende uitgave.