Nieuwsbrief Ruimte 72

In Ruimte 72 o.a. aandacht voor het inzichtelijk maken van de plancapaciteit.

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Ruimte gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier en vul uw gegevens in. U ontvangt Ruimte dan vanaf de eerstvolgende uitgave.