Nieuwsbrief Ruimte 68

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Ruimte gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening. Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrieven.

Ruimte 68 gaat in op het creëren en benutten van kansen voor vernieuwing, betere leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.