Nieuwsbrief Ruimte 70

In Ruimte 70 onze visie op de huidige verdichting van woongebieden. Grijp de kansen aan als kwaliteitssprong! Met o.a. aandacht voor wateroverlast en groen terug in de stad.

De papieren nieuwsbrief 'Ruimte' is een viermaandelijkse nieuwsbrief voor onze relaties. Ruimte gaat in op actuele thema's in de ruimtelijke ordening. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier en vul uw gegevens in.